Προσφέρουμε υπηρεσίες πρωτότυπου δημιουργικού γραφιστικού σχεδιασμού. ‘Εχουμε δουλέψει με καλιτέχνες, οργανισμούς και εταιρείες στη δημιουργία εκδόσεων, εταιρικής ταυτότητας, πρωτότυπων προϊόντων και εκθέσεων.

Informal Urbanism

Η έκδοση (In)formal Urbanism παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός εργαστηρίου που συνδιοργανώθηκε από το Ε.Μ.Π., το πανεπιστήμιο TU Dortmund και το Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας. Στο βιβλίο περιέχονται τόσο θεωρητικά κείμενα όσο και σχεδιαστικές προτάσεις με θέμα την περιοχή των Αχαρνών στην Αθήνα και την περιοχή Nordstadt του Dortmund.

Το Γεφύρι της Πλάκας

Το Γεφύρι της Πλάκας είναι ένα παραδοσιακό πέτρινο γεφύρι της Ηπείρου που πριν λίγα χρόναι κατέρευσε σε μία μεγάλη πλημμύρα. Αμέσως μετά το Ε.Μ.Π. ξεκίνησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποκατάστασης. Το βιβλίο παρουσιάζει το σύνολο της έρευνας που έγινε καθώς και τις τελικές προτάσεις αποκατάστασης.